Chránená dielňa

Sme spoločnosť prevádzkujúca chránené dielne a zabezpečujúca odbyt pre viaceré organizácie prevádzkujúce chránené dielne. (Chránené dielne sú pracoviská ktoré vznikli v spolupráci s UPSVaR a môžu pre svojho zákazníka vydať potvrdenie ktoré mu zníži, alebo úplne zruší jeho povinnosť zamestnávať ľudí so ZPS, prípadne platiť poplatok za nezamestnávanie takýchto občanov.)

Zaoberáme sa touto činnosťou od roku 1998 a máme vynikajúce výsledky. Všetky nami vystavené potvrdenia pre UPSVaR boli uznané v takej výške ako sme dohodli s klientom a kompletnú administráciu riešime za klienta. Medzi spoločnosti využívajúce naše služby sa radia Mestské úrady, Banky, Vysoké školy, spoločnosti zamestnávajúce viac ako 1000 pracovníkov, aj firmy zamestnávajúce 20 pracovníkov.

Viac na stránke www.chranenedielne.sk